Hiển thị một kết quả duy nhất

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY BẠCH TUYẾT MAI

1,200
Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY CHUỖI NGỌC H=15 – 35CM

12,000 4,500
Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY DƯƠNG XỈ H=30CM

30,000 28,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY KÈ NHẬT

450,000
Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY NGỌC TRAI H=0.3M

12,000 6,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

LÁ GẤM NHIỀU MÀU H=0.3 – 0.4M

17,000