Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY BẠCH TRINH BIỂN H>20CM

15,000 7,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY BẠCH TUYẾT MAI

1,200

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY CHUỐI MỎ KÉT H=70CM

80,000
Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY CHUỖI NGỌC H=15 – 35CM

12,000 4,500

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY CHUỐI RẺ QUẠT H>4.5M

950,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY CỌ GAI D0.0 =15CM. H=25CM

Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY DƯƠNG XỈ H=30CM

30,000 28,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY ĐẬU BIẾC

70,000
Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY ĐINH LĂNG

1,500,000 1,200,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY HỒNG ANH

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY KÈ NHẬT

450,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY LÀI TÂY H>40CM

40,000