Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY DƯƠNG XỈ H=30CM

30,000 28,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY ĐẬU BIẾC

70,000
Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY MAI HOÀNG YẾN H>1M

150,000 85,000
Giảm giá!

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

CÂY NGỌC TRAI H=0.3M

12,000 6,000

Cây bờ riềm, cây bụi tạo cảnh

LÁ GẤM NHIỀU MÀU H=0.3 – 0.4M

17,000