CÂY BÁCH XANH

Tên khác: Tô Hạp Bách, Pơ Mu Xanh

Tên khoa học: Calocedrus-Fokiennia

Thuộc họ Hoàng Đàn Cupressaceae

Cây cảnh đô thị quý hiếm, cây công trình, cây dự án, cây xanh có tán đẹp cây bách xanh ngày nay đang được nhiều người tìm mua để làm cây cảnh cũng như góp phần vào việc bảo tồn cây xanh.