CÂY CHUỖI NGỌC H=15 – 35CM

12,000 4,500

Tên thường gọi: Cây chuỗi ngọc, cây chuỗi ngọc vàng, cây thanh quan, cây rìa xanh, cây dâm xanh, cây Chim chích, Cây chuỗi xanh

Tên khoa học: Duranta repens

Họ: Verbenaceae (cỏ roi ngựa) 

Nguồn gốc: Mehico