CÂY GÙ HƯƠNG D0.0=15, H=8m

Tên khác: Gỗ gụ hương , xá xị

Tên khoa học: Cinnamomum balansae Lecomte(1913).
Họ: Long não Lauraceae
Bộ: Long não Laurales

Gỗ gụ hương loại gỗ có tinh dầu mang mùi thơm đặc biệt, chỉ cần để trong nhà là gỗ tự tỏa hương, khiến các loại côn trùng như muỗi, gián, kiến,… bỏ đi hết.