CÂY VỐI CÔNG TRÌNH D0.0=20, H=6m

 

Tên khoa học: Cleistocalyx nervosum,

 Họ Đào kim nương: Myrtaceae

Chúng tôi bán cây vối trồng làm cảnh quan ngoại thất với số lượng lớn. Sau đây là một vài đặc điểm của cây vối:

Vối là loại cây cổ thụ có tán rộng và lá có thể làm nước uống giải khát, Cây Xanh Việt Nam cung cấp cây vối công trình trồng làm bóng mát cảnh quan số lượng lớn.

Tại Việt Nam, cây vối mọc hoang và được trồng ven bờ ao, bờ suối ở nhiều nơi đặc biệt là tại miền Bắc, miền Trung. Gỗ cây dùng làm nông cụ và trong xây dựng. Vỏ chát dùng nhuộm đen. Lá và nụ để làm nước vối.