CÂY VÚ SỮA

Cây vú sữa có tên khoa học là Chrysophyllum cainino,

Họ Hồng xiêm (Sapotaceae)

(trước đây vú sữa được coi là thuộc bộ Thị: Ebenales).

Cây vú sữa có nguồn gốc ở đảo Antilles và châu Mỹ nhiệt đới.

Danh mục: ,