CÔNG TY TNHH CÂY XANH HOÀNG GIA
ĐC VP: Số 7, đường Thanh Bình, quận Hà Đông, Tp Hà Nội
LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CÂY XANH HOÀNG GIA
ĐC VP: Số 7, đường Thanh Bình, quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Telephone: (024) 33581889
Mobile:     094.556.2228/ 090.488.7922
E-mail:     cayxanh.hoanggia2014@gmail.com

Thông tin liên hệ trực tiếp:

Phòng Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0945.562.228