Showroom Hà Đông

Ðịa chỉ : Số 7, Phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Ðông, Hà Nội

Điện thoại: (024) 335.81.889

Hotline: Mr. Minh 094.556.2228

Email: cayxanh.hoanggia2014@gmail.com

Vườn ươm Cổ Đông

Ðịa chỉ : Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (024) 335.81.889

Hotline: Mr. Minh 094.556.2228

Email: cayxanh.hoanggia2014@gmail.com

Showroom Hà Nội

Ðịa chỉ : Số 7, Phố Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Ðông, Hà Nội

Điện thoại: (024) 335.81.889

Hotline: Mr. Minh 094.556.2228

Email: cayxanh.hoanggia2014@gmail.com

Showroom TP Hồ Chí Minh

Ðịa chỉ : Q12, Tp. HCM

Hotline: Mr. Minh 094.556.2228

Email: cayxanh.hoanggia2014@gmail.com