89,000

Tên thường goi: Cây bạch mã, Bạch mã hoàng tử

Tên khoa học: Aglaonema sp.

Họ: Araceae (ráy)

Nguồn gốc: châu Á nhiệt đới.

Chiều cao tại vườn : 40- 45 cm