7,500,000

Quy cách cây: Cao 4-6m, đường kính 20

Tên thường gọi: Cây bằng lăng ổi, bằng lăng cườm, cây bằng lăng tím

Tên khoa học: Lagerstroemia calyculata Kurz

Họ: Tử vi ( Lythraceae)

Chiều cao cây: 4-6m

Đường kính thân: 20 cm