40,000

Tên gọi khác: cây nhài tây, cây ngọc bút, lài trâu, cây bánh hỏi.

Tên khoa học :Tabernaemontana divaricata

Thuộc họ: Apocynaceae

Nguồn gốc: Ấn Độ

Chiều cao tại vườn: >40 cm