550,000

Tấm quây bầu V6 là một khung bao đất quanh rễ nuôi dưỡng cây (tượng tự như chậu) gồm hệ thống lỗ thông minh giúp đảm bảo rễ cây hấp thụ oxy và chất dinh dưỡng đạt kết quả tối đa. Cùng Cây Xanh Hoàng Gia tìm hiểu rõ hơn lợi ích của loại bầu ươm này nhé.