200,000

Tên khoa học là Pride of Sumatra

Họ: Ráy

Nguồn gốc: cây mọc thành bụi, không có thân, lá phát triển tươi tốt với màu xanh đậm và gân hồng nổi bật, mặt sau lá là gân đỏ tía

Công dụng: có tác dụng trưng bày ở văn phòng, gian khách,…