Tên gọi: Cây Hồng môn.

Tên gọi khác: cây môn đỏ để bàn, cây tiểu hồng môn

Tên khoa học: Anthurium Taiflower

Tên khoa học: Anthurium Andraeanum

Đặc tính: lá cây bóng mịn cùng hoa lưỡng tính có mo hình tim đối xứng và màu đỏ rực