350,000

Tên: Tường vi huyết long

Tên tiếng anh: Diamond Best Red Crape Myrtle

Thuộc họ: Bằng lăng

Nguồn gốc: xuất hiện ở châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Đặc điểm: tường vi huyết long có hoa màu đỏ và phần lá màu đỏ tía như màu máu rồng. Cây mang vè đẹp huyền bí và ma mị.