Tên gọi khác: Mạy kho, Rào.

Tên khoa học: Parashorea chinensis Wang Hsie.

Họ thực vật: Dầu (Dipterocarpaceae).

Nguồn gốc: Trung Quốc và Việt Nam.

Danh mục: