1

Tên thường gọi: cây bưởi diễn

Tên  khoa học: Citrus grandis (L.) Osbeck

Bưởi tiếng Anh gọi là : Pomelo

Thuộc chi: Cam chanh (Rutaceae)