Tên thường gọi: Cỏ lá gừng

Tên gọi khác: Cỏ lá tre

Tên khoa học: Axonopus Compressus

Họ thực vật: Poaceae (họ Hòa thảo)

Cung cấp cỏ lá gừng cỏ đẹp giá tận vườn ươm.